Psychoedukacja

Psychoedukacja odbywa się na zasadach dyskusji jeden-na-jeden lub w grupach, moderowana przez wykwalifikowanego psychologa.

Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne obejmuje obserwację zachowania, rozmowę kliniczną oraz testy psychologiczne.

Realizacja celów

Zajmuje się pomocą w realizacji celów zawodowych, w poszerzaniu umiejętności społecznych, w podejmowaniu decyzji itp.,

Terapia

Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) jest terapią krótkoterminową, a ilość spotkań zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań (przeciętnie jest to około15 sesji w przypadku zaburzeń lękowych, depresyjnych, w przypadku zaburzeń osobowości znacznie dłużej).
Terapię TPB łączę z Terapią Schematów oraz Mindfulness.
Sesje zwykle odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

• Praca skupia się na konkretnych problemach zgłaszanych przez pacjenta/klienta.
Najczęściej terapia dotyczy:
- lęk społeczny ( fobia społeczna )
- lęk z napadami paniki
- lęk uogólniony GAD
- zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
- depresja
- zaburzenia snu
- zaburzenia osobowości
- PTSD – stres postrtraumatyczny
• Celem terapii jest wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w życiu prywatnym i zawodowym pacjenta/klienta, dotyczących: zachowania, emocji, objawów fizjologicznych oraz sposobu myślenia,
• Relacja terapeuty z pacjentem/klientem opiera się na współpracy. Przy użyciu różnych metod i technik terapeutycznych poszukuje się lepszych niż dotychczas sposobów rozwiązania obecnego problemu lub osiągania wyznaczonych celów,
• Pacjent/klient jest zachęcany do testowania nowej wiedzy i umiejętności między sesjami,
• Liczne badania potwierdzają skuteczność podejścia poznawczo-behawioralnego.

Terapia ta jest również skuteczna w takich obszarach jak:
- poprawa w relacjach międzyludzkich,
- trening umiejętności społecznych, min. asertywności, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje,
- podejmowanie decyzji,
- stres,
- poczucie winy
- niska samoocena itp.


Prowadzę również terapię mutyzmu i całościowych zaburzeń rozwoju takich jak spektrum autyzmu. Ukończyłem szkolenie metodą terapii behawioralnej, prowadzone przez Synapsis, jak również niedyrektywną metodą Growth Trough Play System.

O mnie


Nazywam się Rafał Zieliński. Od kilku lat jestem psychologiem i psychoterapeutą. Po studiach teoretycznie i praktycznie poznawałem różne koncepcje i metody z zakresu pomocy psychologicznej na stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na oddziale Nerwic w Warszawie. Szczególnie cenię udział w studiach podyplomowych „Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Ukończyłem czteroletnie certyfikowane studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą pozanwczo-behawioralnym (Certyfikat PTTPB nr 357). Zgodnie ze standardami praktyki terapeutycznej, jestem pod superwizją specjalistów z dziedziny psychiatrii i psychologii

Ukończyłem również szkolenie Integracji Sensorycznej I-go stopnia w gdańskim ośrodku „Wyspa”, kurs terapii schematów Younga, mindfulness, jestem też neuroterapeutą Biofeedback, gdzie uprawnienia zdobywałem w Instytucie EEG w Warszawie. Ukończyłem również szkolenie terapii mutyzmu. Ukończyłem też szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu w Synapsis oraz fundacji „Zrozumieć autyzm”, która wprowadziła do Polski system rozwoju przez zabawę Growth trough Play System.
Biorę też czynny udział w krajowych jak i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Udzielałem i udzielam pomocy psychologicznej w placówkach oświatowych (szkoły gimnazjalne i specjalne, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), służbie zdrowia (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dzienny Oddział Psychiatryczny), prowadzę własny Gabinet Psychoterapii, Diagnozy i Terapii Psychologicznej, współpracuję z różnymi instytucjami, prowadząc warsztaty rozwoju osobistego. Współprowadziłem audycje radiowe dotyczące tematyki psychologicznej (chętnych zapraszam do zakładki audycje radiowe). Lubię muzykę, szczególnie filmową. Pracuję w Ostródzie, Olsztynie i Morągu.Kontakt

Wszystkie wizyty będą umawiane po rejestracji telefonicznej.

Dane kontaktowe


  •      ul.Tadeusza Kościuszki 43/16 (I piętro)
         11-041 Olsztyn

  •      ul. Pomorska 21/26
         14-300 Morąg
  • 507-085-900
  • terapiazielinski@gmail.com

Fromularz kontaktowy

pola oznaczone * są wymagane