Terapia

Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) jest terapią krótkoterminową, a ilość spotkań zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań (przeciętnie jest to około15 sesji w przypadku zaburzeń lękowych, depresyjnych, w przypadku zaburzeń osobowości znacznie dłużej).
Terapię TPB łączę z Terapią Schematów oraz Mindfulness.
Sesje zwykle odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

• Praca skupia się na konkretnych problemach zgłaszanych przez pacjenta/klienta.
Najczęściej terapia dotyczy:
- lęk społeczny ( fobia społeczna )
- lęk z napadami paniki
- lęk uogólniony GAD
- zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
- depresja
- zaburzenia snu
- zaburzenia osobowości
- PTSD – stres postrtraumatyczny
• Celem terapii jest wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w życiu prywatnym i zawodowym pacjenta/klienta, dotyczących: zachowania, emocji, objawów fizjologicznych oraz sposobu myślenia,
• Relacja terapeuty z pacjentem/klientem opiera się na współpracy. Przy użyciu różnych metod i technik terapeutycznych poszukuje się lepszych niż dotychczas sposobów rozwiązania obecnego problemu lub osiągania wyznaczonych celów,
• Pacjent/klient jest zachęcany do testowania nowej wiedzy i umiejętności między sesjami,
• Liczne badania potwierdzają skuteczność podejścia poznawczo-behawioralnego.

Terapia ta jest również skuteczna w takich obszarach jak:
- poprawa w relacjach międzyludzkich,
- trening umiejętności społecznych, min. asertywności, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje,
- podejmowanie decyzji,
- stres,
- poczucie winy
- niska samoocena itp.


Prowadzę również terapię mutyzmu i całościowych zaburzeń rozwoju takich jak spektrum autyzmu. Ukończyłem szkolenie metodą terapii behawioralnej, prowadzone przez Synapsis, jak również niedyrektywną metodą Growth Trough Play System.

Psychoedukacja

Psychoedukacja odbywa się na zasadach dyskusji jeden-na-jeden lub w grupach, moderowana przez wykwalifikowanego psychologa.

Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne obejmuje obserwację zachowania, rozmowę kliniczną oraz testy psychologiczne.

Realizacja celów

Zajmuje się pomocą w realizacji celów zawodowych, w poszerzaniu umiejętności społecznych, w podejmowaniu decyzji itp.,

O mnie


Nazywam się Rafał Zieliński. Od kilku lat jestem psychologiem i psychoterapeutą. Po studiach teoretycznie i praktycznie poznawałem różne koncepcje i metody z zakresu pomocy psychologicznej na stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na oddziale Nerwic w Warszawie. Szczególnie cenię udział w studiach podyplomowych „Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Ukończyłem czteroletnie certyfikowane studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą pozanwczo-behawioralnym (Certyfikat PTTPB nr 357). Zgodnie ze standardami praktyki terapeutycznej, jestem pod superwizją specjalistów z dziedziny psychiatrii i psychologii

Ukończyłem również szkolenie Integracji Sensorycznej I-go stopnia w gdańskim ośrodku „Wyspa”, kurs terapii schematów Younga, mindfulness, jestem też neuroterapeutą Biofeedback, gdzie uprawnienia zdobywałem w Instytucie EEG w Warszawie. Ukończyłem również szkolenie terapii mutyzmu. Ukończyłem też szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu w Synapsis oraz fundacji „Zrozumieć autyzm”, która wprowadziła do Polski system rozwoju przez zabawę Growth trough Play System.
Biorę też czynny udział w krajowych jak i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Udzielałem i udzielam pomocy psychologicznej w placówkach oświatowych (szkoły gimnazjalne i specjalne, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), służbie zdrowia (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dzienny Oddział Psychiatryczny), prowadzę własny Gabinet Psychoterapii, Diagnozy i Terapii Psychologicznej, współpracuję z różnymi instytucjami, prowadząc warsztaty rozwoju osobistego. Współprowadziłem audycje radiowe dotyczące tematyki psychologicznej (chętnych zapraszam do zakładki audycje radiowe). Lubię muzykę, szczególnie filmową. Pracuję w Ostródzie, Olsztynie, Malborku i Morągu.Do poczytania

„(…) żądacie od innych, by jakoś przyczynili się do waszego szczęścia. A wówczas pojawia się następny krok: strach. Strach przed utratą, strach przed alienacją, strach przed odrzuceniem i wzajemna kontrola. Miłość doskonała wyklucza lęk. Tam, gdzie jest miłość, nie ma miejsca na żądania, na oczekiwania, nie ma zależności. Nie żądam, abyś uczynił mnie szczęśliwym; moje szczęście nie jest zależne od ciebie. Jeśli mnie opuścisz, nie będę rozczulał się nad sobą, twoje towarzystwo sprawia mi wielką radość, ale nie mogę zatrzymywać cię kurczowo dla siebie. Cieszę się bez potrzeby zawłaszczania tego, co sprawia mi radość. To, co naprawdę mnie cieszy, to nie ty; to coś większego niż ty i ja.”

Czytaj więcej...

Kontakt

Wszystkie wizyty będą umawiane po rejestracji telefonicznej. Przyjmuję także pacjentów z Elbląga i Tczewa.

Dane kontaktowe


 •      ul.Dąbrowszczaków 39 lok. 410 (IV piętro)
       10-5420 Olsztyn

 •      ul. Generała de Gaulle’a 5
       82-200 Malbork
        gabinet 130

 •      ul. Dworcowa 6a/48
       14-300 Morąg
 • 507-085-900
 • yan8@wp.pl

Fromularz kontaktowy

www.bajt-morag.pl