Badanie psycholigiczne

Dla kogo?
Diagnostyka psychologiczna jest najczęściej zlecana przez psychiatrę, neurologa lub innego specjalistę, jako element pełnego badania stanu psychicznego. Mogą z niej skorzystać również osoby zainteresowane poznaniem swojego poziomu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych (koncentracji uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo-przestrzennych) oraz oceną osobowości. Pomocna jest także w celu określenia temperamentu, osobowości lub innych zaburzeń.

Co daje?
Diagnoza pod kątem zaburzeń psychicznych (zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychotycznych, problemów osobowościowych), ocena neuropsychologiczna (badanie funkcji poznawczych pozwala ocenić czy dolegliwości psychiczne nie wiążą się z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego) oraz ocena intelektu. Badany otrzymuje pisemną opinię psychologiczną zawierającą wyniki przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące dalszego leczenia, terapii.

Stosowane testy
Metody diagnostyczne są dobierane indywidualnie. Badanie stanu psychicznego i osobowości: najczęściej stosowanym narzędziem jest kwestionariusz SCID II. Test składa się 135 pytań dotyczących różnych obszarów funkcjonowania. Analiza odpowiedzi pozwala określić dominujące dolegliwości i problemy badanego. Badanie neuropsychologiczne: składa się z baterii testów przeznaczonych do badania uwagi, pamięci wzrokowej i słuchowej, funkcji wykonawczych, funkcji wzrokowo-przestrzennych. Badanie intelektu: Skala Inteligencji Wechslera, Test Matryc Ravena.Psychoedukacja

Psychoedukacja odbywa się na zasadach dyskusji jeden-na-jeden lub w grupach, moderowana przez wykwalifikowanego psychologa.

Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne obejmuje obserwację zachowania, rozmowę kliniczną oraz testy psychologiczne.

Realizacja celów

Zajmuje się pomocą w realizacji celów zawodowych, w poszerzaniu umiejętności społecznych, w podejmowaniu decyzji itp.,

Kontakt

Wszystkie wizyty będą umawiane po rejestracji telefonicznej.

Dane kontaktowe


  •      ul.Tadeusza Kościuszki 43/16 (I piętro)
         11-041 Olsztyn

  •      ul. Dworcowa 6a/48
         14-300 Morąg
  • 507-085-900
  • terapiazielinski@gmail.com

Fromularz kontaktowy

pola oznaczone * są wymagane