Realizacja celów

Techniki obecne w psychologii mogą być zastosowane w celu prywatnym jak również w organizacjach komercyjnych. Służą one podniesieniu komfortu i efektywności funkcjonowania człowieka. Ciało i psychika stanowią mechanizmy ściśle ze sobą powiązane, dlatego poprzez oddziaływanie na psychikę oddziaływujemy na ciało.. Trening radzenia sobie ze stresem pozwala poznać zależności, jakie łączą reakcję ciała i psychiki, a także umożliwia zapoznanie się z technikami kontrolowania reakcji tych dwóch elementów. Podczas wspólnej pracy demonstrowane są techniki pracy wykorzystywane w pracy ze sportowcami. Panowanie nad wewnętrzną i zewnętrzną presją prowadzi finalnie do skutecznego osiągania celów, zarówno organizacji, jak i własnych. Spotkanie ma na celu optymalizacje efektów pracy, doskonalenie pracy z celem, a także przeprowadzenie indywidualnej oceny sytuacji powodujących zwiększone napięcie i dezorganizację działań

Korzyści:
• Przezwyciężanie negatywnych następstw stresu
• Zwiększona wydajność w pracy
• Pogłębienie satysfakcji zawodowej
• Poprawa koncentracji, kojarzenia, kreatywnego rozwiązywania problemów
• Podniesienie motywacji i chęci do działania
• Obniżenie poziomu napięcia i niepokoju
• Skuteczniejsze radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
• Wypracowanie indywidualnych narzędzi zwiększających efektywność pracy


Psychoedukacja

Psychoedukacja odbywa się na zasadach dyskusji jeden-na-jeden lub w grupach, moderowana przez wykwalifikowanego psychologa.

Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne obejmuje obserwację zachowania, rozmowę kliniczną oraz testy psychologiczne.

Realizacja celów

Zajmuje się pomocą w realizacji celów zawodowych, w poszerzaniu umiejętności społecznych, w podejmowaniu decyzji itp.,

Kontakt

Wszystkie wizyty będą umawiane po rejestracji telefonicznej.

Dane kontaktowe


  •      ul.Tadeusza Kościuszki 43/16 (I piętro)
         11-041 Olsztyn

  •      ul. Dworcowa 6a/48
         14-300 Morąg
  • 507-085-900
  • terapiazielinski@gmail.com

Fromularz kontaktowy

pola oznaczone * są wymagane