Terapia

Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) jest terapią krótkoterminową, a ilość spotkań zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań (przeciętnie jest to około15 sesji w przypadku zaburzeń lękowych, depresyjnych, w przypadku zaburzeń osobowości znacznie dłużej).
Terapię TPB łączę z Terapią Schematów oraz Mindfulness.
Sesje zwykle odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

• Praca skupia się na konkretnych problemach zgłaszanych przez pacjenta/klienta.
Najczęściej terapia dotyczy:
- lęk społeczny ( fobia społeczna )
- lęk z napadami paniki
- lęk uogólniony GAD
- zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
- depresja
- zaburzenia snu
- zaburzenia osobowości
- PTSD – stres posttraumatyczny
• Celem terapii jest wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w życiu prywatnym i zawodowym pacjenta/klienta, dotyczących: zachowania, emocji, objawów fizjologicznych oraz sposobu myślenia,
• Relacja terapeuty z pacjentem/klientem opiera się na współpracy. Przy użyciu różnych metod i technik terapeutycznych poszukuje się lepszych niż dotychczas sposobów rozwiązania obecnego problemu lub osiągania wyznaczonych celów,
• Pacjent/klient jest zachęcany do testowania nowej wiedzy i umiejętności między sesjami,
• Liczne badania potwierdzają skuteczność podejścia poznawczo-behawioralnego.

Terapia ta jest również skuteczna w takich obszarach jak:
- poprawa w relacjach międzyludzkich,
- trening umiejętności społecznych, min. asertywności, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje,
- podejmowanie decyzji,
- stres,
- poczucie winy
- niska samoocena itp.


Prowadzę również terapię mutyzmu i całościowych zaburzeń rozwoju takich jak spektrum autyzmu. Ukończyłem szkolenie metodą terapii behawioralnej, prowadzone przez Synapsis, jak również niedyrektywną metodą Growth Trough Play System.

Psychoedukacja

Psychoedukacja odbywa się na zasadach dyskusji jeden-na-jeden lub w grupach, moderowana przez wykwalifikowanego psychologa.

Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne obejmuje obserwację zachowania, rozmowę kliniczną oraz testy psychologiczne.

Realizacja celów

Zajmuje się pomocą w realizacji celów zawodowych, w poszerzaniu umiejętności społecznych, w podejmowaniu decyzji itp.,

Kontakt

Wszystkie wizyty będą umawiane po rejestracji telefonicznej.

Dane kontaktowe


  •      ul.Tadeusza Kościuszki 43/16 (I piętro)
         11-041 Olsztyn

  •      ul. Dworcowa 6a/48
         14-300 Morąg
  • 507-085-900
  • terapiazielinski@gmail.com

Fromularz kontaktowy

pola oznaczone * są wymagane